ایرباس: تحویل هواپیما به ایران دیرتر از موعد مقرر انجام می‌شود