برخورد علامه جعفرى با سارقی که فرش خانه‌اش را دزدیده بود