تحریم‌های کره شمالی تا توقف برنامه هسته‌ای این کشور ادامه می‌یابند