معاون رئیس‌جمهور با توئیت‌‎پراکنی شأن مجلس را خدشه‌دار کرد