وقوع گردوخاک در زاگرس مرکزی و غرب کشور/ افزایش دما از شنبه‌