پایان رقابت ۵۸۰ هزار داوطلب در گروه علوم تجربی/ دریافت دفترچه سوالات